Homologacja, Wzornictwo przemysłowe, Projekt samochodu, Biuro konstrukcyjne – Bogate doświadczenie w projektowaniu oraz nowoczesne maszyny. Zapraszamy! | OKB

Projekty dofinansowanie

42 237 11 68

Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy OKB

Projekt realizowany w ramach Działania 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 w firmie OKB

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałanie 2.4.1: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB; Pilotaż Przemysł 4.0

Innowacyjny system poprawiający mobilność osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozbudowa Infrastruktury Badawczo-Rozwojowej w firmie OKB Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany w ramach I Osi priorytetowej PRO WŁ 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IKK – INNOWACYJNE KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE

Projekt współfinansowany w ramach I Osi priorytetowej PRO WŁ 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  1. Projekt kompozytowej podłogi do pojazdów użytkowych, służącej do mocowania siedzeń oraz pasażerów na wózkach inwalidzkich. Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH.
  2. System zmniejszający obciążenia dynamicznie działające na ciało dziecka przewożonego w pojeździe w czasie wypadku drogowego. Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH.
  3. Bezpieczny Camper – komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych firmy OKB na rynku niemieckim. Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 1 konkursu GO_GLOBAL.PL
  4. Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego. Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.